Kdo jsme?

Cílem našeho institutu je poskytování odborné poradenské činnosti skupinám a jednotlivcům v oblasti rozvoje osobnosti a zdravého životního stylu společně s aplikací vhodných alternativních metod a terapií. Pod pojmem aplikovaná alternativní terapie se rozumí komplexní alternativní péče o klienty, jejich fyzickou i psychickou stránku na základě použití znalostí z oblastí tradiční čínské medicíny, fytoterapie, energetické psychologie, progresívní hypnózy, NLP a EFT technik, etikoterapie, psychosomatiky, výživového poradenství a léčebných masáží.

Další činností institutu je pravidelné pořádání odborných přednášek a seminářů pod vedením externích spolupracovníků a kvalitních lektorů na téma: rozvoj osobnosti, prevence chorob, detoxikační procesy v organismu, stres management, pozitivní myšlení, sebevědomí, image building, motivační programy, péče o zdravý životní styl a psychiku.

Energetická psychologie

V dnešním uspěchaném a stresujícím světě si většinou nejsme schopni uvědomit energetické bloky, které v nás vznikají již od raného dětství a které nás provázejí po celý život. Tyto energetické bloky mají za následek blokaci energie v našem těle, které nám způsobuje postupem času řadu problémů jak psychických tak fyzických.

Proč se v určitých situacích stáhneme do ústraní a nevěříme si? Proč míváme panický strach z věcí a činností, které jiní lidé dělají zcela běžně a nebo dokonce i s nadšením? Proč se nedokážeme odhodlat k uskutečnění svých přání a tužeb? Proč stále dokola bloudíme v kruhu a děláme ty samé chyby? Přestože jsme navrženi k možnosti vědomě pracovat se svými myšlenkami, často nás bohužel ovlivňují negativní události z naší minulosti a zůstáváme tak zaseknuti v určitém životním vzorci.

Je nepodstatné z čeho naše životní nespokojenost pramení, v případě že máme klíč k odstranění toho, co nás svazuje. Energetická psychologie je schopna Vás těchto psychických a fyzických stavů zbavit a navrátit organismus do stavu tzv. emoční svobody, kdy dojde k rovnovážnému stavu mysli, těla a pocitů. Klasická psychologie pracuje s traumaty tím, že je neustále vyvolává, energetická psychologie ihned tyto traumata a negativní emoční stavy neutralizuje a již se k nim nevrací. Zatímco úspěšnost vyléčených je u klasické psychologie přibližně 5%, u energetické psychologie a psycho-kineziologie představuje závratných 90%.

EFT

Metoda EFT (Emotional Freedom Techniques) – techniky emoční svobody, je léčebná metoda z oblasti energetické psychologie, která pracuje s psychickým i fyzickým tělem člověka na základě postupného odstraňování emočních bloků, bolestí a následně vzniklých nemocí. Autorem této techniky je američan Gary Craig, který ji navrhl a vytvořil z neméně známé metody dr. Rogera Callaghana TFT (Thought Field Therapy) – terapie myšlenkového pole.

Metoda vychází z poznatků, že příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. EFT v praxi využívá vybraných akupresurních bodů jejichž stimulací tzv. tappingem – jemným poklepáváním, obnovuje správný tok energie (QI) v meridiánech lidského těla. Současně s identifikací daného emočního problému, bolesti či nemoci a jeho slovním vyjádřením, dochází během terapie k „odblokování“ nebo-li odstranění příčiny vzniku negativního emočního vzorce. Tyto negativní skutečnosti technika EFT netlumí, ale odstraňuje je. Metoda je nebolestivá a nejsou známy žádné vedlejší účinky.

NLP

neurolingvistické programování (zkráceně NLP) je psychoterapeutická metoda vyvinutá na počátku 70. let lingvistou Johnem Grindlerem a psychologem Richardem Bandlerem na kalifornské univerzitě v Santa Cruz, kde studovali práce řady známých osobností. Přetože se autoři odvolávají i na systémovou teorii a kybernetiku (např. Gregoryho Batesona), jazykovědu (Alfreda Korzybského či Noam Chomského), vycházejí hlavně ze systematické či „ericsonovské“ terapie a soustavných pozorování prací Virginie Satirové, Miltona Ericsona a Fredericsa Perlsa. Základním námětem práce Grindlera a Bandlera bylo studium společných znaků lidské profesní úspěšnosti výše zmíněných osobností. Zjistili, že přes vnější rozdílnosti se v mnoha hrubších strukturách ukázaly úžasné shody a tyto „modelované“ vzory shrnuli do použitelného systému, který nazvali NLP. Neurolingvistické programování (NLP) je systematické studium lidské komunikace a způsobů, jakými si vytváříme realitu:

  • neuro = neuron, tj. nervová buňka v mozku, která charakterizuje základní myšlenku a to takovou, že naše chování je ovlivňováno neurologickými procesy v mozku, jednoduše řečeno našimi pěti hlavnímy smysly (zrak, sluch, hmat, chuť a čich). VAŠE MYSL A JAK MYSLÍTE
  • lingvistické - používáme jazyk ke zprostředkování našich myšlenek a chování, kterými komunikujeme s ostatními. Vynikající komunikace je základ pro vytváření excelentních výsledků. JAK POUŽÍVÁTE VÁŠ JAZYK A JAK VÁS OVLIVŇUJE
  • programování – zabývá se programováním našeho chování. Jedná se o uspořádání našich myšlenek a přispůsobení se našeho chování za účelem dosažení požadovaného Cíle. NAŠE ČINY A JEJICH SMĚŘOVÁNÍ K POŽADOVANÉMU CÍLI

Progresivní hypnóza

Slovo hypnóza v řečtině znamená spát, se spánkem však hypnóza nemá nic společného. Hypnóza je stav hluboké relaxace a zostřeného vědomí, kdy je jedinec schopný se absolutně soustředit. Tento stav běžně zažíváme před spaním či po probuzení, při vykonávání monotónní práce, řízení automobilu i při sledování televize kdy se naše mysl nachází v tzv. hladině alfa. Ve stavu totální relaxace se naše podvědomí otvírá a přijímá pomocné a prospěšné sugesce. Progresívní hypnóza pracuje pouze s takovými myšlenkami, které jsou v souladu s klientovým vnitřním přesvědčením, jeho morálními postoji a hodnotami. V hypnóze klient dovolí své vlastní vnitřní mysli uskutečnit změny, založené na předem sestavené pozitivní sugesci poskytnuté hypnoterapeutem. Pozitivní sugesce jsou základním kamenem vedoucí k dosažení cíleného úspěchu změnou naších dosavadních negativních naprogramování.

Dočíst se více →

Tradiční čínská medicína a terapie

Tradiční čínská medicína (TČM) je více jak čtyři tisíce let starou výzmanou léčebnou metodou. Jedná se o celostní léčebný systém vycházející ze starých taoistických metod opírajících se o učení o dvou principech Yinu a Yangu jimiž je vysvětlována podstata tohoto světa a teorii pěti prvků. Celostní systém zahrnuje soubor diagnostických opatření, které jsou navzájem propojeny. Patří sem dietologie, fytoterapie, akupunktura a další techniky ovlivňující akupunkturní body mezi které se řadí akupresura, moxa, baňkování, léčebné čínské masáže (Tuina, Guasha), tělesná a dechová cvičení (Qi-gong) a další techniky.

Kombinací výše uvedených metod lze podle zásad TČM dosáhnout zlepšení stavu pacienta a jeho následné uzdravení. Svým přístupem TČM neobnovuje jen stav vnitřní rovnováhy ale pomáhá jej i nadále dlouhodobě udržet. Život, zdraví a štěstí nejsou samozřejmostí, ale je obrovská radost pokud se nám podaří jich dosáhnout.

Diagnostika

Diagnostika dle TČM slouží k prvotnímu vyšetření stavu klienta, které předchází následné léčebné terapii. Mezi tato vyšetření patří speciální pulzní diagnostika, diagnostika dle jazyka, vyšetření pozorováním (ducha šen, barvy, těla, pohybů, částí těla, jazyka, výměšků, cév, kožních řas, nehtů, zubů, vlasů, ochlupení, stavu svalstva, tukové vrstvy, otoků, zimomřivých částí těla, očí, uší a celého člověka) dále vyšetření dotazy cílenými na chlad-horkost, pocení, bolesti, části těla, smyslové orgány, spánek, vyměšování, menstruace, výtoky, chutě, trávení, stolice, moč, převažující aktivity, averze, emoce), vyšetření pohmatem (pohmat těla např. u stavů problémů šlachosvalových větví drah, pohmat meridiánových bodů, pohmat hrudi a břicha, končetin), diagnostikování podle osmeré osnovy (povrch-nitro, chlad-horko, prázdnota-plnost, jin-jang), diagnostika podle příčin nemoci (šest rozvracečů – vítr, chlad, horko, vlhko, sucho, žár-oheň, nákaza, sedm emocí, zranění stravou, aktivitou či odpočinkem). Popsanou technikou dojde k určení skutečné příčiny zdravotního problému, zaměření se na něj a následnému ošetření pomocí dostupných terapií

Poradenství

Klient získá podrobné informace ohledně stravování dle pěti elementů a péče o vlastní tělo a duševní hygienu, provedeme jej praktickým nácvikem ošetření akupunkturních bodů dle etiopatogeneze a budou mu v případě nutnosti doporučeny vhodné potravinové doplňky a čaje, které mají za účel navrátit organismus do rovnovážného stavu včetně předání odborných materiálů týkající se oblasti výživy a prevence. Na žádost sestavíme přesný numerologický rozbor s určením astrotypu dle TČM, ze kterého má možnost klient získat informace o stavu jednotlivých orgánů, jejich disharmonii a následnému způsobu zahájení prevence, příp. samoléčby.

Léčebné
terapie

Mezi klasické léčebné terapie dle TČM aplikované v našem institutu patří:

  • Baňkování - Jedna z vynikajících metod, která patří do kompletní alternativní medicíny je právě léčba baňkami. Podstatou této terapie je přikládání skleněných a silikonových baněk na přesně vybrané body či oblasti těla klienta. Zahřátím nádobky pomocí smotku vaty namočené v lihu a jeho zapálením a následném přiložení na tělo dojde k nasátí části kůže s podkožím do baňky. Síla sání je různé intenzity dle diagnostiky potíží klienta. Baňky se nechají přiložené po různě dlouhou dobu, lze jimi pohybovat, natírat pod nimi kůži různými směsi éterických olejů apod. Původním účelem ve starověkých kulturách bylo užít baňky jako nástroj podobný pijavicím – zbavit tělo „jedovaté krve“. První zmínky o baňkování pochází z Mezopotámie přibližně před 4 tisíce let př.n.l. Podobné techniky se používaly později i v Řecku, Egyptě, Indii a Číně. Baňkování se užívalo i v Africe, převážně k vysátí hnisu z rány. Baňkování (vakuoterapie) je jedinečná účinná masážní a léčebná technika, při které dochází k velmi intenzivnímu prokrvení masírované části. Prostřednictvím baněk lze zmírnit či odstranit celulitidu, bolesti zad a kloubů, osvědčily se i při léčbě migrény, cukrovky, vysokého krevního tlaku, zažívacích problémů, dny, potížích se žlučníkem a bolestí provázejících menstruační cyklus a řadu dalších fyzických potíží. Pravidelným prováděním této terapie se výrazně zvyšuje i imunitní systém člověka, jelikož při samotném baňkování a následnému zvýšení cirkulace krve dochází k odplavování toxických látek z těla. Baňkování není vhodné pro osoby trpící celkovou infekcí, horečkou, celkovým tělesným vyčerpáním, popáleninami, trombózami, křečovými žilami, gangrénami, otevřenými ranami nebo hnisavou infekcí. 
  • Moxování - léčba požehováním. Moxování neboli požehování je v podstatě jedna z metod, která má za úkol organizmus prohřát. Prohřívají se akupunkturní body, dráhy, ale i celé oblasti těla. Zejména se využívá při nedostatku Jangu. Z hlediska západní medicíny má tento způsob prohřívání zlepšuje imunitu, podporuje regeneraci organizmu, normalizuje vegetativní funkce, pomáhá navodit stav relaxace, podporuje trávení. Dým, který hořením pelyňku s přídavkem cedrového dřeva jimž se běžně moxuje, vzniká, má podle některých názorů baktericidní účinky. Nejčastěji se moxuje při onemocněních způsobených chladem, ať už vnitřním nebo vnějším, chronická onemocnění dýchacích cest (záněty, astma), poruchy trávicího traktu (průjem, zácpa, žaludeční vředy), menstruační potíže a nemoci močopohlavního ústrojí, revmatické a degenerativní onemocnění kloubů, především v bederní oblasti, doporučuje se také při stavech jako jsou deprese, vyčerpanost a únava.
  • Aurikuloterapie – akupunktura ucha. Na ušním boltci se promítá celý mikrosystém našeho těla. Projekce orgánů připomíná embryo stočené v děloze hlavičkou dolů. Toto učení vzniklo na základě studia starých čínských pramenů dr. Paulem Nogierem, francouzským lékařem v polovině 20. století. Na uchu léčíme jehlami, semínky, presurou, laserovou akupunkturou i masáží. Působením výše uvedených technik lze výrazně zlepšit zdravotní stav klienta. Tato metoda zmírňuje příznaky alergií, zlepšuje efekt rehabilitačních technik, lze díky ní blokovat bolest na různých úrovních nervového systému, upravovat funkce vnitřních orgánů, podporuje při snaze zhubnout – snížení chuti k jídlu, při odvykání kouření, v neposlední řadě výborně působí na psychické potíže jako jsou depresivní stavy, strachy a pocity úzkosti.
  • Laserová akupunktura. Pod pojmem akupunktura si většina z nás představí jehly zabodnuté do různých míst po celém těle. Málo kdo však ví, že se tato metoda dá provádět stejně účinně nebolestnou technikou jako je laserová akupunktura. Laserovou akupunkturou se biologicky stimulují speciální body na povrchu těla nacházející se na jednotlivých meridiánech. Stimulace se používá k symptomatické úlevě od bolesti a je vhodná pro lidi, kteří se necítí dobře při klasické akupunktuře pomocí jehel a u dětí. Široké je využití laserového přístroje je v léčbě pohybového aparátu. Nejčastější indikací jsou bolesti svalů a šlach, kloubních pouzder, poúrazových stavů, zánětů, revmatoidní artritida, degenerativní artrózy, tenisový a golfový loket, karpální tunel, bolesti páteře, trávící potíže, migrény, titinus, ztuhlé klouby, opary, akné, jizvy a řada dalších zdravotních problémů.
  • Reflexní terapie. Prastará metoda jejíž kořeny sahají do staré Číny, Vietnamu a Egypta a zároveň je uznávaná současnou západní medicínou. Hlavní filozofie této metody spočívá v projekci jednotlivých částí lidského těla na plochu chodidla. Na chodidle se nachází řada spoušťových bodů a plošek, které jsou spojeny s jednotlivými orgány, svaly, klouby a kosterním aparátem člověka. Stimulací těchto bodů a následnou masáží výrazně ovlivňujeme zdravotní stav. Reflexní plošky okamžitě reagují na jakoukoliv disharmonii těla zvýšenou citlivostí a díky této reakci jsme schopni diagnostikovat poruchu ještě dříve než se objeví ve fyzické rovině, než si stačíme problém uvědomit. Reflexní terapie pomáhá zmírnit nebo odstranit bolesti páteře, kloubů, hlavy, poruchy spánku, deprese, vyčerpanost ale i alergické projevy. Lze touto techninou výrazně ovlivnit funkci lymfatického systému, ovlivňuje organismus po stránce fyzické i psychické, příznivě působí proti stresu, má výrazné relaxační účinky. Jejím cílem je obnovení toku životní energie, odstranění škodlivých látek z těla, zmenšení bolesti a harmonizace činnosti jednotlivých orgánů. Jedinou vyjímkou, kdy se reflexní terapie používat nemůže je stav po transplantaci orgánů. Svým působením by mohla aktivovat obranné funkce organismu, které by mohy zkomplikovat přijetí nového orgánu.

Potravinové doplňky

Náš institut nabízí v rámci poradenství a terapie dle TČM i preparáty ve formě potravinových doplňků a čajů od společnosti MycoMedica, TCM Herbs a Hadek aromaterapie.

Medicinální houby (MycoMedica) – TČM používá medicinální houby již po tisíce let. Díky vyjímečnému komplexu polysacharidů působí tyto potravinové doplňky příznivě u nádorových onemocnění, při problémech s imunitním systémem, u alergií, únav, problémech s cholesterolem či vysokém krevním tlaku apod. V naší nabídce naleznete velký výběr medicinálních hub jako je Cordyceps, Reishi, Hericium, Coriolus a Maitake ve vysoké kvalitě.

Bylinné produkty MUDr. Petra Hoffmanna – k TČM patří kromě výše uvedených medicinálních hub i potravinové doplňky ve formě různých bylinných směsí určených k podpoře léčby dle účinků TČM.

V neposlední řadě zmiňuji preparáty společnosti Hadek aromaterapie, které jsou aplikovány při terapiích na tělo klienta ve formě směsí éterických olejů a nosičů, vše na přírodní bázi bez použítí chemie.

Všechny výše uvedené preparáty lze zakoupit v našem institutu příp. objednat telefonicky na č.: +420 605 457 071 nebo emailu: e.osvaldova@seznam.cz. Zboží si můžete osobně vyzvednout nebo Vám je můžeme zaslat prostřednicvím České Pošty.

Dornova metoda plus

Základním smyslem a principem této metody je vrácení kloubů a obratlů do jejich původní ideální pozice a to v dynamice, kdy zaměstnáme svaly pohybem v příslušné oblasti. Nejlépe lze principy dornovy metody srovnat s chiropraxí, se kterou je nesprávně zaměňována. V případě náhodného posunu krčního obratle chiropraktik využije při nápravě chvilkového zpoždění reakce svalstva, kdy rychlým trhnutím svaly „předběhne“ a vrátí obratel na své místo. Celý proces je však velmí bolestivý a v rukou nezkušeného terapeuta i velmi nebezpečný, kdy může dojít až k poškození vazů či kostí samotných. Při častém opakování může v daném místě rovněž vzniknout hypermobilita a potíže se vracejí.

Při aplikování dornovy metody nemusíme pracovat tak násilně ani tak rychle jako při chiropraxi a to jednoduše tím, že naplno zaměstnáme svaly pacienta nejpřirozenějším způsobem – pohybem. Jako první se při terapii kontroluje délka končetin a následné postupné navrácení a uložení do správné polohy kloubů kyčelních, kolenních a hlezenních. Z praxe má až 90% lidí rozdílnou délku končetin a to z toho důvodu, že nejsou správně usazeny ve svém pouzdře. Po nápravě délky končetin se následně napravuje vychýlení pánve, křížové kosti a kostrče. Dále se pokračuje v kontrole a napravení vychýlení obratlů v oblasti bederní, hrudní a krční páteře. Součástí terapie je i kontrola kloubů na ramenech, loktech, zápěstích a jednotlivých článků prstů.

Breussova masáž

tato jemná masážní technika je velmi účinná při akutních bolestivých stavech jako je např. výhřež meziobratlového disku či jiných potíží v přímé oblasti páteře. Breussova masáž je specifická tím, že protahuje páteř a zároveň vyživuje tkáň meziobratlové ploténky díky kvalitnímu oleji s výtažky z třezalky tečkované. Meziobratlové ploténky přímo nasávají blahodárné látky obsažené v třezalkovém oleji a lépe a rychleji regenerují. Pro účinnou terapii se doporučuje alespoň 2x týdně 30minut této masáže s třezalkovým zábalem.

Řízená detoxikace dle MUDr. Jonáše

metoda řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše se zabývá odstraňováním toxinů, které bývají příčinou většiny chronických tělesných i duševních potíží. Příčinu těchto potíží spatřuje dr. Jonáš v zatížení organismu různými druhy toxinů. Přesný typ toxické zátěže se určuje pomocí indikace akupunkturního bodu elektroakupunkturním přístrojem Salvia, který byl zkonstruován na základě vynálezu dr. Reinholda Volla. Po určení typu zátěže se indikují preparáty Joalis, které mají za úkol zbavit tělo příslušných toxických zátěží a blokád. Jedná se rovněž o metodu preventivní, kdy je možné případné toxické zátěže zachytit dříve než se objeví klinické příznaky.

Řízená detoxikace není klasickou léčbou, ale podporou při nastartování přírodních přirozených samouzdravujících procesů v lidském těle. Pokud je toxin přítomen, dochází postupně k jeho vyloučení samotným imunitním systémem člověka.

SM systém – spirální stabilizace páteře

SM je zkratka Stabilizace + Mobilizace páteře. Metoda je založena na aktivním cvičení se speciálním elastickým lanem. Využívá velmi jednoduchých pohybů, avšak velmi důmyslných, které pomocí zřetězení svalů procvičí celé tělo. Cílem tohoto cvičení je léčení a regenerace meziobratlových disků celé páteře. Dovoluje posílit svaly ochabné a uvolnit svaly přetížené. Hlavním efektem metody je vyvolání trakční (protahovací) síly v meziobratlové ploténce, tak, jak to doposud neumožňuje žádná jiná metoda. Tohoto efektu se dosahuje pomocí aktivace spirálních řetězců, které zužují obvod pasu a protahují tělo směrem vzhůru. Tímto způsobem je páteř při pohybu aktivně stabilizována, napřimuje se, odstraňuje vadné držení těla, rovnají se kulatá záda, napřimuje předsazený krk, upravuje předsazení ramen (protrakce), zpevňuje nožní klenba plochých nohou, zlepšuje se postavení palce nohy (hallux valgus), zeštíhluje pas a v neposlední řadě zpevňuje břicho. Při cvičení je použita přirozená koordinace chůze, kterou lze rozdělit do jednotlivých cviků. Při individuálním cvičení opravujeme chybné provedení v jednotlivých částech a po zvládnutí jednotlivých cviků tyto spojujeme v optimálně koordinovanou chůzi. Manuální techniky, které jsou součástí metody usnadňují a umožňují provedení cviků, považujeme spíše za metodu pomocnou. Důraz je kladen na cvičení a jeho správné provedení. Výborných výsledků u klientů dosahujeme při spojení cvičení SM systému s Dornovou metodou plus. SM systém úspěšně řeší – výhřes meziobratlového disku (v akutní i subakutní fázi), hyperlordózu, skoliotické vybočení páteře, zvětšenou hrudní kyfózu, předsunutý krk, ploché nohy, vbočené palce, onemocnění meziobratlových plotének a bolesti v oblasti celé páteře, Schmorlovy uzly, cervikokraniální/cervikobrachiální syndrom, artróza kyčelního kloubu aj.

Dočíst se více →

Odborné kurzy & semináře

Součástí institutu je pořádání kurzů a seminářů pod vedením zkušených lektorů a terapeutů z České republiky a ze Slovenska týkajících se alternativního způsobu života, environmentální problematiky a současné ekonomické situace a alternativních možností jejího řešení.

Téma „SOBĚSTAČNOST

Přednáší Robert Kačalka Dis. (institut I.P.O.R. – Slovensko)

Po absolvování semináře na téma „soběstačnost“ jste schopni pochopit různé úrovně soběstačnosti, jak vzniká a co vlastně znamená. Odnesete si poznatky o tom, co jsou peníze, jak vznikli, na jakém systému pracují a zjistíte zda nejsou nepřáteli soběstačnosti. Seznámíte se se systémy, které fungovaly v minulosti a které fungují i v současnosti, jako jsou časová banka, sdílení, barter, doplňkové měny (wir, palmas) a jiné. Dozvíte se, proč se tak často hovoří v EU o zavedení základního nepodmínečného příjmu, co vlastně je a jak souvisí se soběstačností. Povíme si o významu družstev, jako jediné z forem soběstačnosti, dále si povíme jak zakládat potravinovou banku a jak přijít ke zdravým potravinám prostřednictvím komunitou podporovaného polnohospodářství a prodeje „z dvora“. V závěru najdeme propojený systém všech forem, které vedou k soběstačnosti. V poslední části formou brainstormingu, můžou účastníci přispět vlastními nápady co konkrétně v daném regionu mohou začít reálně vytvářet.

Téma „ŘÍZENÁ DETOXIKACE DLE DR.JONÁŠE

Přednáší Mgr. Anikó Kéri

Téma „DETOXIKAČNÍ PROCESY V TĚLE A PREVENCE CHOROB

Přednáší Mgr. Bc. Jan Juráček a Eva Osvaldová

Téma „MEDICINÁLNÍ HOUBY

Připravujeme pro Vás 1/2 denní seminář "Medicinální houby", kde se dozvíte o účincích 11 nejčastěji používaných druhů hub ve vztahu k imunitnímu systému a celkovému zdraví člověka. Tématické okruhy a praktické použití medicinálních hub: Alergie, Kožní choroby, Stres, Deprese, Únavový syndrom, Diabetes, Onkologická onemocnění, Jaterní poruchy, Vysoký krevní tlak a jiné civilizační choroby.

Přednáší Mgr. Eva Osvaldová

Zobrazit připravované →

Novinky

Od října 2014 jsme pro Vás připravili individuální kurzy

Od října 2014 jsme pro Vás připravili individuální kurzy cvičení SM systému dle MUDr. Richarda Smíška. Jedná se o cvičení, které je vhodné pro kteroukoliv věkovou kategorii od 5let do 100let (děti, ženy, muži, senioři, těhotné, nevrcholoví i vrcholoví sportovci). Více informací o SM systému naleznete v sekci Tradiční čínská medicína & Terapie.


Cvičení čchi-kung během letních prázdnin 2015

Cvičení probíhá každý týden v úterý v prostorech SDH Brno – Bohunice, Ukrajinská 2b. Více si přečtěte v celém článku

Celý článek

TAOistický čchi-kung

V našich cvičeních se s námi můžete věnovat praxi jógy podle principů rádžájógy.

Celý článek

Jóga

V našich cvičeních se s námi můžete věnovat praxi jógy podle principů rádžájógy.

Celý článek

Rekondiční cvičení

Pojďte si s námi procvičit a protáhnout tělo a připojte se k naší skupině, která odchází každé úterý v 18:00 po 60ti minutách cvičení

Celý článek

Ceník

Energetická
psychologie

750,- / 2h terapie

Energetická psychologie (techniky EFT, NLP, progresívní hypnóza).

Individuální konzultace a řešení problémů v oblasti zdraví (odstranění fyzických a psychických problémů) vztahů (rodinné, partnerské, sebevědomí,..) práce (podnikání, problémy v zaměstnání, nezaměstnanost,..) financí (finanční gramotnost)

Tradiční
čínská medicína

750,- / 1,5h terapie

Diagnostika dle stavu těla (z jazyku, pulzu, obličeje, reflexních zón těla aj.)

Doporučení nejvhodnější léčebné terapie a její aplikace (fytoterapie, baňkování, moxování, akupunktura, akupresura, výživové poradenství aj.)

Léčebná
masáž

450,- / 1h terapie

Diagnostika problémů v těle a stanovení vhodné terapie a její aplikace.

Doporučení vhodných potravinových doplňků potřebných k léčbě i prevenci.

Psychosomatika a diagnostika příčiny vzniku problému – doporučená terapie.

Odstranění větších zdravotních potíží a bolestí

Akupunktura,
aurikuloterapie

300,- / 30 min terapie

Lokální aplikace a ošetření akupunkturních bodů dle výběru uvedených technik příp. jejich kombinace na základě potíží klienta.

Partneři

INŠTITÚT I.P.O.R.

Inštitút zdravia a osobnostného rozvoja

www.institutipor.eu

Renata Králová

EFT, Reiki, Kineziologie – psychologické poradenství

www.eftreiki.cz

Zdena Katayama

Institut energetické psychologie & EFT

www.eft.cz

Mgr. Bc. Jan Juráček

Fytoterapeut, gastroterapeut

Odkaz

Mgr. Anikó Kéri

Detoxikace dle dr. Jonáše, Terapeut energetické psychologie

Ing. Pavla Švajková

Terapeut energetické psychologie

Mgr. Bc. Tereza Bucharová

Terapeut TČM, Kineziotaping

Mgr. Titus Ondruška, Ph.D

Tchaj-ti, Čchi-kung, Jóga & Rekondiční cvičení

www.tituson.cz

Mgr. Monika Skutková

Terapeut TČM, masáže, poradenství v oblasti zdravého životního stylu

Více partnerů →